วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ประมวลภาพกิจกรรมบุญต่าง ๆ จากวัดไทยพุทธคยา935 รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
กิจกรรมที่บริเวณต้นโพธิ์ ทุกวันพระ
ป้ายภาษาฮืนดีที่บริเวณลานมหาโพธิที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ พระศรีมหาโพธิ ปาฐกกนำเรื่องการสวดธรรมจักรกัปปวตนสูตรในวันพระ
สวดธรรมจักรกัปปวตนสูตรในวันพระ สวดธรรมจักรกัปปวตนสูตรในวันพระ พระแท่นวัชรอาสน์บริเวณที่ประทับตรัสรู้
สวดธรรมจักรกัปปวตนสูตรในวันพระ การสวดธรรมจักรกัปปวตนสูตรในวันพระ พระมหาเจดีย์พุทธคยาในยามค่ำ
 ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร  ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร  ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร
 ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร  ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร  ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร
 ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร  ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร  ร่วมสวดบทพระธรรมจักรกัปปวตนสูตร
คณะพระธุดงค์ ๕๗รูป เข้ารับฟังโอวาท จากพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียและเนปาล ที่วัดไทยพุทธคยาก่อนออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท
โอวาทธรรม ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)เดินธุดงค์. เดินให้ถึง. เดินให้เห็น. “เห็นปฏิปทาแห่งอริยะ."
คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท
คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท
คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท
คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท คณะพระธุดงค ๕๗รูปออกเดินธุดงคสู่เมืองสารนาท
 
ประมวลภาพหน้าถ้ดไป.... คลิ๊ก...
 
 
กลับหน้าวัด....คลิ๊ก....
 
     
     
     
     ติดต่อแฮนด์84000