วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ภาพข่าวอัพเดทประมวลภาพกิจกรรมๆภาพอัพเดท จากวัดไทยพุทธคยา935 รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ห่อหุ้ม พระพุทธชยันตีศรีสยาม ประดิษฐานวัดไทยในอินเดีย
ห่อหุ้ม พระพุทธชยันตีศรีสยาม ประดิษฐานวัดไทยในอินเดีย พระภิกษุช่วยกันหุ้มห่อพระพุทธชยันตีศรีสยาม
ที่จะนำไปประดิษฐาน ณ วัดไทยต่าง ๆในแดนพุทธภูมิ
ทุกวัด....ที่มีอยู่ในประเทศอินเดีย
ถวายเพลแม่ชี
ทุกวันมีแม่ชีและพระผู้คงแก่เรียนจากวัดต่าง ๆ มาเรียนนวกภูมิที่หอฉันท์ทุกวัน ในมื้อเพล
เพราะภาคเช้าเรียนธรรมะ ภาคบ่ายมีเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี 105 รูปคน จึงเลี้ยงเพลทุกวันด้วยรับบาตรทุกมื้อ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุุญในโอกาสนี้
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ) เมตตามอบหนังสือสวดมนต์ฉบับภาษาอังกฤษ แด่เจ้าอาวาสวัดบังคลาเทศ พุทธคยา
และพุทธศาสนิกชนบังคลาเทศ ที่เข้าพบ เพื่อกราบนมัสการขอรับพร และกราบขอบพระคุณในวาระที่ได้ ส่งคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสา และพระธรรมทูต ไปช่วยปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิพระ ที่วัดบังคลาเทศ พุทธคยา (๒๗ กรกฎาคม)
หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ ( วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ ) พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาที่วัดไทยพุทธคยา
และญาติโยม ร่วมสวดมนต์เจริญพุทธมนต์
เนื่องในวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร ครบ ๖๒ พรรษา(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
รดน้ำต้นไม้ทรงปลูก ณ วัดไทยพุทธคยา
พระเทพโพธิวิเทศ นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา รดน้ำต้นชมภูพันธุ์ทิพย์ ต้นไม้ทรงปลูก ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
และนำประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ติดต่อแฮนด์84000