วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ประมวลภาพกิจกรรมบุญต่าง ๆ จากวัดไทยพุทธคยา935 รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา การบวชใด้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
 
การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา
 
การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา
การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา
การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา การทำวัตรสวดมนต์ในระหว่างเข้าพรรษา
การศึกษาในระหว่างพรรษา
 
วิชาพุทธประวัติ ปริยัติธรรม
 
-การศึกษาในระหว่างพรรษา -การศึกษาในระหว่างพรรษา -การศึกษาในระหว่างพรรษา
-การศึกษาในระหว่างพรรษา การศึกษาในระหว่างพรรษา ในระหว่างพรรษา
 
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 
การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในระหว่างพรรษา วิชาภาษาอังกฤษในระหว่างพรรษา วิชาภาษาอังกฤษในระหว่างพรรษา
การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในระหว่างพรรษา การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในระหว่างพรรษา การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในระหว่างพรรษา
 
เรียนวิชาภาษาฮินดี(อินเดีย)
 
การเรียนภาษาฮินดี การเรียนภาษาฮินดี การเรียนภาษาฮินดี
การเรียนภาษาฮินดี
การเรียนภาษาฮินดี
การเรียนภาษาฮินดี
การเรียนภาษาฮินดี การเรียนภาษาฮินดี การเรียนภาษาฮินดี
     
     
     
     
 
ประมวลภาพหน้าถ้ดไป.... คลิ๊ก...
 
 
กลับหน้าวัด....คลิ๊ก....
 
 
ข้อมูลอยู่ในระหว่าง อัพเดท....ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือ คลิ๊ก.....
 ติดต่อแฮนด์84000