วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโต๊ะเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมเก้าอี้ ราคาชุดละ ๕,000 บาท
"ประกาศบุญ"
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโต๊ะเรียนพระปริยัติธรรม ของพระภิกษุ ที่เรียนนักธรรม ภาษาอังฤษ และภาษาฮินดี ซึ่งในพรรษากาลนี้ มีพระภิกษุ อุบาสก-อุบาสิกา มาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสให้เราทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ จึง...ประกาศเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมตามกำลังศรัทธา
ติดต่อบุญที่ สำนักงาน วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
โทร +91 8400039888 (ฝ่ายการศึกษา วัดไทยพุทธคยา)


ติดต่อร่วมทำบุญ ได้โดยตรงที่วัดไทยพุทธคยา
ตามรายละเอียดที่อยู่ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000