วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
กลุ่มอาสาสมัครชาวสเปนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า และถวายภัตตาหารเช้า
แด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดไทยพุทธคยา


 
ติดต่อแฮนด์84000