วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ภาพข่าวอัพเดทประมวลภาพพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทโธ)หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล รับมุทิตาสักการะในวันสงกรานต์ที่่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ประเทศไทย ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

     
     
     
     

ติดต่อแฮนด์84000