วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
วันชาติอินเดีย Happy Republic Day of India 15 สิงหาคม

วันชาติอินเดีย Happy Republic Day of India
อินเดียได้รับอิสรภาพในวันที่ 15 สิงหาคม 1947 (ซึ่งวันนั้นถือเป็นวันประกาศเอกราชของอินเดีย)
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรของตนเองใช้ รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
นำโดย ดร.อัมเบดการ์ ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 1947
หลังการประชุมและเปิดอภิปรายสาธารณะอย่างกว้างขวาง รัฐสภาได้ลงนามอนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันที่ 24 มกราคม 1950
จากนั้นอีกสองวันก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่ 26 มกราคม 1950 อินเดียจึงได้ถือเอาวันนั้นเป็นวันชาติ
(Republic Day of India) ที่อินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐอย่างสมบูรณ์ประเทศอินเดียได้จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญนี้ทั่วประเทศ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) เป็นประธาน งานวันแฮปปี้เนส เดย์ วันชาติอินเดีย (ซึ่งถือเป็นวันประกาศเอกราชของอินเดีย) ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่หน้าพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา....

india indipident day

โดยเฉพาะในนครหลวงนิวเดลี ทุกปีจะมีขบวนพาเรดตระการตาจัดขึ้นที่นี่ ขบวนพาเรดจะเริ่มจากเชิงเขา Raisina
ใกล้กับ Rashtrapati Bhavan ทำเนียบของประธานาธิบดี ไปตาม Rajpath ผ่าน India Gate
และ Red Fort ในขบวนพาเรดมีกองทัพทุกหน่วยเข้าร่วมสวนสนามในชุดเครื่องแบบที่ตกแต่งประดับประดาสวยงาม
ประธานาธิบดีของอินเดียซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังติดอาวุธอินเดียจะเป็นผู้ตรวจพลสวนสนาม
ในขบวนพาเรดยังตามด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายจากรัฐและภูมิภาคต่างๆ ของอินเดีย
รวมทั้งเสียงเพลงและดนตรีครึกครื้นตลอดขบวน ปิดท้ายด้วยการแสดงการบินผาดโผนโดยเครื่องบินเจ็ทของกองทัพอากาศ
และงานนี้จะมีการถ่ายทอดสดและกระจายเสียงไปทั่วประเทศ อีกทั้งการเฉลิมฉลองดังกล่าวนี้ยังจัดขึ้นในเมืองหลวงต่างๆ ของแต่ละรัฐอีกด้วย....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ติดต่อแฮนด์84000