วัดไทยพุทธคยา935
ลานโพธิ์ ลานธรรม
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาทรงปลูก เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๐ เมื่อคราเสด็จนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตาจำลอง หลวงพ่อองค์ดำ และรอยพระพุทธบาทโบราณจำลอง
ศาลาพระธรรมสุธี ลานโพธฺ์ ๙๓๕
 
 
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000