วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศล
ทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานวัดไทยพุทธคยา ปี ๒๕๕๗
โดยนายประวิทย์ นางอรัญญา มาลีนนท์
มี คุณ อรุโณชา ภานุพันธ์ ได้รับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวายเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ วัดไทยพุทธคยรัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเด...ีย
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จีงเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศล
กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท รับพระพุทธเมตตารุ่นพิเศษ พร้อมด้วยใบวุฒิบัตรกำกับองค์พระ
หรือทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่
๑.วัดไทยพุทธคยา ตำบลโพธิคยา
อำเภอคยา จังหวัดปัตตะนะ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
Email:watthaibuddhagaya935@gmail.com
Facebook/watthaibuddhagaya935
๒.บริษัท บรอดคาสท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
โทร.0-2248-2000 แฟกซ์ 0-278-2024
Email:info@thaitv3.com
จึงขอบอกกล่าวอนุโมทนาบุญ ในวาระนี้ทั่วกัน...


ติดต่อร่วมทำบุญ ได้โดยตรงที่วัดไทยพุทธคยา
ตามรายละเอียดที่อยู่ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000