วัดไทยพุทธคยา935
นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศอินเดียได้เดินทางมามอบใบประกาศนียบัตร ให้แด่พระภิืกษุและอบาสก อุบาสิกา ซึ่งศึกษาในระหว่างพรรษาี
ที่สำเร็จการเรียน วิชาพุทธประวัติ วิชาภาษาฮินดวิชาภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
ท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) ได้กล่าวและให้โอวาท จากนั้นถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ในวาระนี้
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000