วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
งานบรรพชานาคมนัสที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ

และอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ที่พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา


 
 
ติดต่อแฮนด์84000