วัดไทยพุทธคยา935
...ขอเชิญสร้างบารมี เป็นเจ้าภาพอาหารบิณฑบาตรและน้ำปานะ
คณะพระนวกะ วัดไทยพุทธคยา ในโครงการนวกะศึกษา ธุดงค์ธรรมยาตรา เส้นทางพุทธคยา-เขาคยาศรีษะ
รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗(แรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐)
เจ้าภาพรูปละ ๕๐๐ รุปี หรือตามกำลังศรัทธา
ติดต่อร่วมสร้างกุศลได้ที่ สำนำงานวัดไทยพุทธคยา หรือ....
พระศุภากร ธมมฺเตโช โทร.+919934199373
พระชสนนท์ เตชานนฺทโพธิ โทร.+917070174860
 
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000