วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
ประมวลภาพงานวันบูรพาจารย์ วัดไทยพุทธคยา วันที่ 16-17-18 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพ วันบูรพาจารย์ ที่วัดไทยพุทธคยา พิธีบวงสรวงฯในภาคเช้า และสวดพุทธคุณแสดงมุทิตา ต่อบูรพาจารย์ และในช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา


วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
งานประชุมพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล
เส้นทางพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เส้นทางการพัฒนาสู่เวทีโลก
การแสดงงานด้วยชุด "ระบำอัมพะปาลี"จากเมืองไวสาลี
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๖๐ รูปสวดมนต์อนุโมทนา
รวมใส่บาตรพระสงฆ์นานาชาติ
วันบูรพาจารย์ ๒๕๕๗นายอำเภอเมืองคยาและภริยา มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดศาลานิทรรศการหน้าพระอุโบสถ และเยี่ยมชมวัดไทยพุทธคยา
พระสงฆ์รับสมณศักดิ์
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่วัด
 
ติดต่อแฮนด์84000