วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
งานก่อสร้างอาคารสมเด็จพระพุทธมังคลาจารย์

 

อาคารสมเด็จวัดปากน้ำ งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าเสร็จแล้ว กำลังตกแต่งบัวเสา

27 มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000