วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
งานก่อสร้างอาคารพุทธชยันตี
งานก่อสร้างหออาคารพุทธชยันตี

อาคารพุทธชยันตี โครงสร้างแต่งๆหลังคาเสร็จเรียบร้อย งานเดินสายไฟฟ้าเสร็จแล้ว กำลังปูพื้นห้อง

26 มิถุนายน 2558
 
 
ติดต่อแฮนด์84000