วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
งานก่อสร้างหอวิปัสสนา วีระภุชงค์
งานก่อสร้างหอวิปัสสนาวีระภุชงค์ ได้ดำเนินการก่อสร้างและมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ เดินดูงานก่อสร้างและขึ้นไปดูงานที่ชั้น3ที่กำลังวางโครงหลังคา อาคารหอวิปัสสนาวีระภุชงค์

งาึี้นขี้นโครงหลังคาในวันที่ 23 สิงหาคม(และก่อผนังปูนที่ชั้นสอง )อาคารวีระภุชงค์


ปรับและก่อผนัง
งานกอสร้างหลังคา
งานก่อสร้างทางขึ้น
แม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตาม งานก่อสร้างได้ก่อและวางพื้นชั้นที่สามแล้วและกำลังดำเนินต่อไป
อาคาวีระภุชงค์ เหลืองานตกแต่งภาพใน งานระบบ 26 มิถุนายน 2558
 
 
ติดต่อแฮนด์84000