วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
งานรำลึกวันคล้ายวันเกิด ท่านอนาคาริกา ธรรมปาละ ครบรอบ150 ปี
งานรำลึกวันคล้ายวันเกิด ท่านอนาคาริกา ธรรมปาละ ครบรอบ150 ปี วันที่ 17 กันยายน ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย และท่านเรียกร้องการนำพถทธคยากลับมาให้เป็นของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
ที่มหาโพธิ โซเซียตี้ ออฟ อินเดีย พุทธคยา เซนเตอร์ (mahabodhi sociaty of india -buddhagaya center) ที่หน้าพระมหาเจดย์พุทธคยา มีพุทธศาสนิกชนหลากหลายประเทศมาร่วมงานกันอย่างลันหลาม


พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร จากวัดไทยพุทธคยา เป็นต้วแทนวางช่อดอกไม้ เป็นการแสดงมุทิตาจิต ในวาระวันคล้ายวันเกิดแด่ท่านอนาคาริกะ ธรรมะปาละ ครบรอบ 150 ปี
ที่มหาโพธิ โซเซียตี้ ออฟ อินเดีย พุทธคยา เซนเตอร์ และตัวแทนจากพุทธศาสนิกชนจากหลายประเทศ วันที่ 17 กันยายน 2557 เมื่อเาลา 09.30 น.โดยประมาณ

การประชุม ธรรมสภาประจำปี 2557 ในวาระวันคล้ายวันเกิดท่าน อนาคาริกะ ธรรมปาละ ครบรอบ 150 ปี ที่ มหาโพธิ โซเซียตี้ ออฟ อินเดีย พุทธคยา เซนเตอร์
มีตัวแทนจากพุทธศาสนิกชนจากหลายประเทศ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนในเขตพิหารเข้าร่วมรับฟัง พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร
หลวงพ่อพระะอนุรุุธ อนุรุทโธ พระบัณฑิต ปณฑิโต เป็นตัวแทนของวัดไทยพุทธคยา ได้เข้าร่วมรับฟังในคราวนี้ วันที่ 17 กันยายน 2557
ติดต่อแฮนด์84000